Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
167 postów 30697 komentarzy

Kula Lis

kula Lis 69 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Zaradkiewicz uchylił jedną z decyzji Gersdorf.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nowy komunikat Sądu Najwyższego: "To było konieczne".

                                                                                                                                                                   Zaradkiewicz uchylił jedną z decyzji Gersdorf. Nowy komunikat Sądu Najwyższego: "To było konieczne". Wczoraj p.o. I prezesa Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz uchylił jedną z decyzji byłej prezes Małgorzaty Gersdorf. "Konieczne było uchylenie decyzji byłej I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf w sprawie przekazywania spraw Izby Dyscyplinarnej do innych izb Sądu Najwyższego, gdyż decyzja ta wykraczała poza umocowanie I prezesa oraz ramy postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"- zaznaczono w dzisiejszym komunikacie Sądu Najwyższego. Wczoraj wykonujący obowiązki I prezesa SN sędzia Kamil Zaradkiewicz uchylił decyzję poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf ws. przekazywania spraw rozpatrywanych dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną do innych izb tego sądu. Wcześniejsze zarządzenie prezes Gersdorf z 20 kwietnia 2020 roku nakazywało przekazywanie spraw rozpatrywanych dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną do izb: Karnej i Pracy. Decyzja Gersdorf miała związek z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia br. Trybunał postanowił wówczas zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Jednocześnie we wczorajszym zarządzeniu sędzia Zaradkiewicz zdecydował, że sprawy dyscyplinarne sędziów wpływające do Sądu Najwyższego i niezarejestrowane w Izbie Dyscyplinarnej przekazywane mają być do sekretariatu I prezesa Sądu Najwyższego, w którym będą przechowywane do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez TSUE i utraty mocy postanowienia z 8 kwietnia lub do czasu wydania wyroku przez polski Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej. Z kolei w wydanym także wczoraj zarządzeniu prezesa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego odniesiono się do spraw dyscyplinarnych sędziów, które już są w Izbie Dyscyplinarnej. W sprawach, w których dokonano wyznaczenia składu sędziowskiego, rekomenduje się wykorzystanie zawieszenia postępowania, odroczenia spraw lub innej formy wstrzymania ich procedowania wskazał Przesławski w tej decyzji i dodał, że sprawy dyscyplinarne sędziów, które zostały zarejestrowane w Izbie Dyscyplinarnej, a w których nie dokonano wyznaczenia składu sędziowskiego, zostają przekazane do sekretariatu prezesa tej Izby.  Z uwagi na to, że postanowienie TSUE jest adresowane do każdego właściwego organu państwa w zakresie jego kompetencji, konieczne było uchylenie wcześniejszej decyzji byłej I prezes Sądu Najwyższego, która wykraczała poza umocowanie I prezesa Sądu Najwyższego, a także poza ramy zobowiązania wynikającego z postanowienia TSUE zaznaczono w dzisiejszym komunikacie zamieszczonym na stronie Sądu Najwyższego i odnoszącym się do wtorkowego zarządzenia Zaradkiewicza. W komunikacie wskazano, że do kompetencji organów kierujących pracami sądów, czyli prezesów lub przewodniczących, nie należy "ingerowanie w sferę orzeczniczą", a zatem w postępowania, które toczą się przed sądem, a w tym przypadku przed Izbą Dyscyplinarną. Stanowiłoby to bowiem jaskrawe naruszenie wynikających zarówno z Konstytucji RP, jak i z utrwalonego orzecznictwa sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych zasad niezależności sądu i niezawisłości sędziów, a także sprzeniewierzenie się zasadzie legalizmu dodano. Podkreślono, że I prezes Sądu Najwyższego "nie może też wyręczać w zakresie ewentualnej realizacji postanowienia TSUE innych organów Sądu Najwyższego, w tym w zakresie przyznanych kompetencji prezesów kierujących pracami poszczególnych Izb, w tym Izby Dyscyplinarnej". Z kolei w przekazanym dziś i odnoszącym się do tych samych kwestii komunikacie prezesa Przesławskiego napisano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jako organ władzy sądowniczej "zobowiązana jest do realizacji obowiązków orzeczniczych i związanych z nimi zadań organizacyjnych, a także wszelkich innych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości". W najnowszym orzecznictwie sądów pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania przez TSUE środków tymczasowych, które odnoszą się do kompetencji wyłącznych państwa członkowskiego UE, w tym w szczególności ustroju wymiaru sprawiedliwości zaznaczył prezes Przesławski. Jak dodał w związku z tym Izba Dyscyplinarna skierowała pytanie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości stosowania przez unijny trybunał środków tymczasowych dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mając na uwadze powyższe, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne uczestników postępowań sądowych, w dniu wczorajszym wydałem zarządzenie (...), w którym zagwarantowałem ciągłość orzeczniczą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia problematycznej kwestii przez Trybunał Konstytucyjny lub wydania ostatecznego wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej napisał prezes Przesławski.                                                                                                                                                                                                                                      https://niezalezna.pl/327927-zaradkiewicz-uchylil-jedna-z-decyzji-gersdorf-nowy-komunikat-sadu-najwyzszego-to-bylo-konieczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ps... Nie pokazywać tej ropuchy, pisać proszę ropucha i wszyscy będą wiedzieć. Ale ta baba ma prostą i głupią gębę. Na zdjęciu pokazana jest prawdziwa twarz byłej, prosta kobieta wyniesiona na złość narodowi polskiemu. Ta zapijaczona i tępa chazarska ropucha nie nadawała się nawet kury macać, a co dopiero kierować sądem! Teraz czas już zrobić z tą chazarską prostacką ropuchą, schlampe, przestępcą, alkoholiczką i nieodrodną córcią folksdojczy Gersdorf  porządek, za kraty za łamanie prawa polskiego! Myślę, że znajdzie się odważny prokurator, który w imieniu narodu polskiego postawi zarzuty nagminnego łamania porządku prawnego. Wysoki urzędnik państwowy świadomie i z premedytacją podważał reputację własnego państwa na arenie międzynarodowej. Dzięki gospodarności i oszczędności  jest jedną z najbogatszych emerytek. Niby, "nie mogła za 10 tysięcy wyżyć" a miliony odłożyła. A po cichutku  oszczędzała i oszczędzała...Taka gospodarna. Ucz się narodzie! Pan Kamil Zaradkiewicz powinien sprawę chazarskiej ropuchy  skierować d ID oraz  wydać zarządzenie o postępowaniu karnym w sprawie odebrania emerytury Małgorzacie Gersdorf. Lecz niestety SN nie ma takiego umocowania, najpierw Izba Dyscyplinarna musi pozbawić ją statusu "sędziego SN w stanie spoczynku" i immunitetu aby mogła odpowiadać karnie, inaczej się nie da! Jeśli pozbawią ją tego statusu (sędziowie nie przechodzą na emeryturę ale w stan spoczynku!) to będzie miała UB-ecką albo społeczną emeryturkę z racji wieku! Oczywiście komornik będzie mógł z tej emerytury ściągać co swoje tj obecnie przy UBeckiej emeryturce gdzieś z 500-800 PLN-ów, no chyba, że musi płacić alimenty to wówczas połowę tego co jej przyznają? Tak to w Polsce obecnie wygląda i jeśli dobrze rządzących rozumiem to od tych procedur nie odstąpią, bo to gwarantuje w Polsce rządy państwa prawa! Kwestia M. Gersdorf, byłej I Prezes SN jest otwarta i wkrótce zacznie się na nią sezon polowania, bo nie można dopuszczać aby bydłu, nawiezionym na sowieckich czołgach wszystko, nawet najcięższe zbrodnie przeciw Polsce i Polakom uchodziły bezkarnie! A Co do tych "uchybień" to jest ich aż nadto, poczynając od tu opisanych                                      
                                                                                                                                                            http://3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego#comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mam nadzieję, że, pan Zaradkiewicz teraz rozliczy wszystkich sędziów biorących udział w spędach opozycji za udzielanie się politycznie przeciw reformie sądownictwa i że uda się panu Zaradkiewiczowi oczyścić tę stajnię Augiasza z żydokomunistycznego bagna.        

KOMENTARZE

 • ...
  Też przy nadziei ale spokojnie, co nagle to po diable.
  Prof. Zaradkiewicz jest jak na razie pełniącym obowiązki.
 • @rymark 13:27:37
  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15887518071d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b37265c86192bcbae66fcb882a8139c6b5ae.jpg                                                                                                                                                                                                                            W najnowszym numerze „GP”: Esbecy mają pierwszeństwo. Jak faworyzował ich sędzia Iwulski? W najnowszym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska” (dostępnym od środy 6 maja) Grzegorz Wierzchołowski ujawnia, jak sędzia Iwulski faworyzował esbeków. Tymczasem opozycja chce zrobić go Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Gdy dziennikarze tygodnika próbowali skontaktować się z sędzią Iwulskim, w końcu otrzymali następujący komunikat „Proszę wysłać pytania mailem. Prezes odpowie albo nie”. Kapitan Józef Iwulski, były oficer WSW szkolony przez komunistyczny kontrwywiad, a obecnie w Sądzie Najwyższym prezes Izby Pracy, zarządził rozpoznanie poza kolejnością zagadnienia prawnego dotyczącego odwołań byłych esbeków od przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Stwierdził, że uznaje je za „szczególnie uzasadniony przypadek”. Zrobił to w odpowiedzi na apel wystosowany do niego przez szefa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, byłego funkcjonariusza MO Zdzisława Czarneckiego. Redakcja próbowała skontaktować się z sędzią Iwulskim:
  Oprócz rozmowy z rzecznikiem SN próbowaliśmy skontaktować się osobiście z prezesem Józefem Iwulskim. Najpierw w sekretariacie prezesa poproszono nas, by zadzwonić później, ponieważ sędzia jest nieobecny. Gdy już się zjawił i o podanej nam godzinie zadzwoniliśmy, by z nim porozmawiać, usłyszeliśmy, że to niemożliwe, gdyż... „nie ma takiego zwyczaju”. A następnie przekazano nam: „Proszę wysłać pytania mailem. Prezes odpowie albo nie” informuje Grzegorz Wierzchołowski ....Sędzia Iwulski esbek                                                                                                                                                        https://youtu.be/VPsrx_y_hT8                    
                                                                                                                                                                                                                                                     
  Ps...Mnie intryguje jedna sprawa. Skoro sędzia Iwulski został do Sądu Najwyższego oddelegowany przez SB to czy należą mu się świadczenia tak jak każdemu sędziemu czy też powinien podlegać ustawie dezubekizacyjnej?    
 • all
  Uwolnić "Marszałka Stonogę" z więzienia!
 • @kula Lis 69 08:04:42
  Kalinka, Kalinka, Kalinka maja,
  Kalinka, Kalinka, Kalinka maja...

  https://wpolityce.pl/polityka/499220-cimoszewicz-wsciekly-na-polakow-jestem-rozczarowany
 • Mężczyzna postrzelił napastnika w obronie własnej.
  Minister Ziobro polecił natychmiastowe uchylenie aresztu. Prokurator Generalny polecił uchylenie aresztu osobie, która postrzeliła napastnika w obronie własnej poinformowała w piątek PAP Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.                                                                                                                     
  https://wpolityce.pl/kryminal/499371-postrzelil-napastnika-pg-polecil-uchylenie-mu-aresztu                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ps...Brawo panie Ziobro, dać Polakom broń, niech się bronią. Żydokomuniści chcą nas ubezwłasnowolnić i nas rozbrajają jak tylko przyjdzie okazja. To się kurwa musi zmienić. Bo Polacy to najbardziej rozbrojony naród w Europie. Ułatwić Polakom dostęp do broni! 9/10 prokurator ma odPOwiedni UBecki rodowód. Ukarać pseudoprawników  prokuratora i sędzię. Jakie powiązania rodzinne, towarzyskie, a może materialne z postrzelonym lub jego kompanem miał prokurator występujący o areszt tymczasowy dla broniącego się mężczyzny i co z sądem, który to klepnął? Ciekawe czy jeden z pałkarzy nie był synalkiem jakiegoś biznesmena z wpływami albo tatusia sędziego? Jakim cudem inaczej broniący się, mając świadków i dowody na wcześniejsze ataki idzie do paki? Tylko układy mogły zadziałać, nie ma bata. Prokurator prowadzący tę sprawę powinien wylecieć z hukiem i wilczym biletem tak by nie mógł pracować w żadnym zawodzie prawniczym. Niech prokuratorzy w końcu wbiją sobie do łba, zaatakowany może użyć każdego narzędzia w celu odparcia bezprawnego zamachu.To atakujący powinni siedzieć za napad a być może i usiłowanie zabójstwa stosownie do „pomocników” jakich mieli ze sobą. Bez gruntownej reformy Trzeciej Władzy nie będzie wolnej Polski.
 • @kula Lis 69 19:38:09
  ta, zaatakowny może tak zdzielić, napastnika, żeby mu aż smoczek dupą wyszedł.
 • Obstrukcja, emocje, a nawet groźby... Sporo się dzieje podczas zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego
  https://niezalezna.pl/328352-obstrukcja-emocje-a-nawet-grozby-sporo-sie-dzieje-podczas-zgromadzenia-sedziow-sadu-najwyzszego


  Trzeba jak Erdogan bo inaczej się nie da z żydokomuchami. Erdogan zrobił z tureckimi kastowymi porządek. "Obrońcy demokracji", czyli lewacy darli szaty z tego powodu przez tydzień, może dwa. Dzisiaj nikt już nawet o tym nie wspomina. A pucz został zlikwidowany i państwo działa sprawnie. I Erdogan ma olbrzymie poparcie w narodzie...To następne dowody potwierdzające, że nieodrodni spadkobiercy żydokomuny kąsają jak wściekłe zwierzęta. Spokojnie, da się zmęczyć to ubeckie bydło w togach. Ostatecznie można wybierać się tak długo, aż te szumowiny przejdą na emeryturę. Do tego czasu Prezesem będzie właściwy człowiek. Ale jak znam życie coś pan Prezes wymyśli na tych zafajdanych żydokomuchów. Sędzia Krzysztof Rączka po słownych groźbach, że policzą się z panem Kamilem Zaradkiewiczem na UW z miejsca z tego uniwersytetu powinien być usunięty i skazany na społeczny ostracyzm. Zero tolerancji dla takiego zachowania. Może sędziowie żydokomunistyczni SN muszą usłyszeć od społeczeństwa polskiego, że jest ich kilkudziesięciu a nas jest wiele milionów i jak będzie trzeba to zapakujemy ich w bydlęce wagony i wyślemy z całymi rodzinami i dobytkiem do ojczyzny skąd pochodzą. Won z naszej ojczyzny zdradzieckie mordy! Chyba tutaj chodzi o to, że banda darmozjadów w togach myśli (o, pardon, raczej spodziewa się), że skoro tej kanalii kopertnikowi i synowi ubeka Grodzkiemu, się udało opóźnić, zamieszać i przeszkodzić, to dlaczego on i mają nie spróbować. A jeśli rzeczywiście odniosą "sukces" i nie uda się wybrać kandydatów na czas, to wtedy będą się domagać pociągnięcia do odpowiedzialności "winnych", których sami wskażą. Takie są skutki może i koniecznej ale strasznie wkurwiającej pobłażliwości dla bezczelnych rozrabiaczy. Tacy sędziowie mają wydawać wyroki w naszych sprawach. To oszuści i matacze nie kryształowa inteligentni i prawi mężowie. Sędziowie po takim zachowaniu są na ostatnim miejscu zaufania publicznego. Tak długo jak sędziowie w Polsce będą zupełnie bezkarni i niepodlegający żadnym instytucjom dyscyplinarnym takim jak ID, tak długo w Polsce nie będzie prawdziwej demokracji. Taka jedna wybitna kaściara mówiła i pocieszała swoich...proszę państwa, proszę się nie martwić, my mamy sady i my wydajemy wyroki.....w państwie nie skażonym żydokomuchami, od razu by wyleciała z zawodu, po takim tekście. Dlaczego w Polsce jest aż 99 sędziów w sądzie najwyższym? No i dlaczego w 335 mln USA jest ich 9 i świetnie dają sobie radę w tak dużym kraju. Tak duża liczba w 38 mln Polsce to marnowanie pieniędzy podatników. Nie wierzę, że mają więcej spraw do rozstrzygnięcia niż w USA.
 • Rzecznik dyscyplinarny zajmie się sprawą sędziego Żurka. Chodzi o wczorajszy pozew
  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15889688181d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3726437d43449dce3c192c58301d9bfe4db.jpg

  Rzecznik dyscyplinarny sędziów ma przyjrzeć się sprawie byłego rzecznika KRS, sędziego Waldemara Żurka, który wczoraj wniósł pozew do Sądu Najwyższego. Żurek domaga się w nim stwierdzenia, że Kamil Zaradkiewicz, p.o. I Prezesa SN, nie jest sędzią.

  https://niezalezna.pl/328361-rzecznik-dyscyplinarny-zajmie-sie-sprawa-sedziego-zurka-chodzi-o-wczorajszy-pozew

  Ps..W jego oczach widzę niemoc i przerażenie. Proponuję przeanalizować wszystkie wyroki tego zatroskanego poprawnością wyboru sędziów ID SN. Być może tam kryją się demony przeszłości, które zaczęły spędzać sen z powiek Żurków w aspekcie powołanej Izby Dyscyplinarnej i instytucji Skargi Nadzwyczajnej? Tak Żurek czy jak ci tam, teraz twoje życie tak będzie wyglądało. Za dupę "przykładnego" sędziego i rozwodnika w jednej osobie. Pytam kiedy zostanie zostanie wyjaśnione jak ten pajac został milionerem skąd takie bogactwo z pensji sędziowskiej czy z łapówek czy nadal "wy nie ruszacie naszych my nie ruszamy waszych". Dotyczy to także chazarskiej ropuchy Gersdorf. Przestępstwa i majątki zebrane przez lata, są powodem strachu i walki na śmierć lub życie tych wyrachowanych przestępców!

  Ps..II Sędzia alimenciarz straszył córkę sądem, by mieć tani basen, kino i siłownię. To się po prostu nie mieści w głowie. Sędzia i rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek (51 l.) groził swojej starszej córce sądem, jeśli nie zapłaci mu 20 tys. zł nadpłaconych alimentów, a także domagał się od niej zaświadczenia o nauce. Po co? Tylko po to, by otrzymać kartę dużej rodziny uprawniającą do zniżek np. na basen, kino czy przejazd komunikacją. Sędzia Waldemar Żurek na swoje zarobki nie może narzekać. W 2009 r. - jak wytknęła mu w piśmie jego była żona Barbara W. - zarabiał ok. 8 tys. zł. Mimo to płacił niewielkie alimenty. Na każdą z dwóch córek z pierwszego małżeństwa po 500 zł. Cztery lata później, kiedy zarobki sędziego były już znacznie wyższe, była żona wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie alimentów. Z 1200 zł na 1400 zł na młodszą córkę, a 1900 zł na starszą. Początkowo sąd przyznał Barbarze W. rację i podnis wysokość świadczeń. Ale Żurek się odwołał i wysokość alimentów ustalono na 1200 zł. - W uzasadnieniu sąd oświadczył, że pozwany miał na utrzymaniu nową żonę i nowe dziecko (.). Sąd w ogóle nie wziął pod uwagę potrzeb matki powódki, a nawet stwierdził, że to obecnie pozwany jest w gorszej sytuacji - zaznaczyła Barbara W. w skardze do KRS.

  Z kolei Żurek wysłał do starszej córki pismo, w którym wzywa ją do zwrotu 20 tys. zł nadpłaconych alimentów. W tym samym dokumencie sędzia domaga się od córki... zaświadczenia o nauce na studiach. Po co? - Celem uzyskania karty dużej rodziny - doprecyzowuje.

  Dzięki tej karcie Żurek mógłby skorzystać np. ze zniżki na jedzenie, odzież, obuwie. Pozwala także na tańsze wejście na basen, do kina czy teatru. Miesięcznie można zyskać naprawdę sporo! Żurek może z niej korzystać dożywotnio jako rodzic trójki dzieci. Czy to etyczne, że dobrze zarabiający sędzia i niemieszkający z dwoma córkami, korzysta z takiej karty? "Nie wypowiadam się już na tematy osobiste. Sprawa przekazana jest już mojemu adwokatowi" - odpisał nam jedynie Żurek.

  ZOBACZ: Sędzia wynajął adwokata by straszyć córkę sądem.

  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/sedzia-alimenciarz-straszy-corke-sadem-by-miec-tani-basen-kino-i-siownie-aa-wh2Z-SaNT-i8EA.html

  Sędzia Żurek chciał zabrać córce alimenty, a jest BOGACZEM- z 8 tys pensji urzędnika.

  Ujawniamy nowe fakty dotyczące rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa Waldemara Żurka (51 l.). Okazuje się, że sędzia, który jakiś czas temu straszył swoją córkę sądowym pozwem, by oddała mu alimenty, ma całkiem pokaźny majątek. Jak wynika z rejestru ksiąg wieczystych, do którego dotarł "Super Express", Żurek dysponuje sporą ilością ziemi w całej Polsce, wartej co najmniej kilkaset tysięcy złotych. 6,8 hektara w woj. łódzkim, 3,5 ha gruntów ornych w Rzeplinie w woj. małopolskim, 3,4 ha na Podkarpaciu, nawet 1,5 ha pastwisk niedaleko Bałtyku w gminie Postomino... w sumie 21 pozycji, w zdecydowanej większości użytki rolne. Ale również kamienica w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, o którą Żurek toczy bój w sądzie z byłą żoną. Tak wygląda aktualnie majątek rzecznika KRS. Tego samego, który - jak ujawniliśmy - straszył pozwem swoją córkę, by oddała mu nadpłacone alimenty w wysokości 20 tys. zł. - To była taktyka przedprocesowa. Mam dobre relacje z córką - bronił się wtedy rzecznik KRS. Przypomnijmy, że na jego zachowanie poskarżyła się do KRS jego była żona Barbara W. Jej zdaniem sędzia - mimo zarobków ok. 8 tys. zł - nie chciał płacić alimentów na dwie córki albo płacił za mało. Żurek twierdził, że alimenty płaci sumiennie i to w niemałej kwocie. Kilka dni temu skargę byłej żony rozpatrywała KRS i uznała, że sędzia nie złamał etyki sędziowskiej i nie ma podstaw do wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. Sędzia Żurek nie odpowiedział na nasze pytania dotyczące majątku. W styczniu w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" mówił tak: "Jestem przeciwnikiem jawnych oświadczeń majątkowych, są fikcją". Czyżby twierdził tak dlatego, że sam ma pokaźny majątek? Zobacz: Koledzy chcą wybronić sędziego alimenciarza?

  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/chcia-zabrac-corce-alimenty-a-jest-bogaczem-aa-X5Zn-r6Em-JvQb.html


  Ten człowiek już dano powinien być usunięty z palestry sędziowskiej i pozbawiony przywilejów sędziego. Te głupoty, które wygaduje od czasu, kiedy zaczęto prostować skok PO-PSL-SLD na TK oraz reformowanie SN po prostu nie da się słuchać. To co się dzieje wskazuje wyraźnie, że nie jest prawdą głoszona teza przez "nadzwyczajną kastę" i wtórujących jej polityków, że reformę w sądzie należy zacząć od sądów lokalnych. Wszelka blokada postępu w sądownictwie - jak widzimy teraz wyraźnie - jest właśnie w SN. Trzymamy kciuki za powodzenie misji Pana prof. Zaradkiewicza. Natomiast w przypadku tego jegomościa co to dawał "dobre rady" p.o. I Prezesowi SN winno podjąć się kroki prawne z urzędu w zakresie gróźb karalnych zakończone również wykluczeniem z możliwości wykonywania zawodu prawnika i pozbawieniu przywilejów wynikających z zawodu sędziego, jak też działalności dydaktycznej w zakresie prawa. Inaczej to faktycznie ta cała zgraja pokomunistyczna i ich wychowankowie opanują sądy i zawody prawnicze na kolejne długie lata bez możliwości ich reformowania. Mam również nadzieję, że te groźby zostaną przedstawione jako dowód procesowy w TSUE wskazujący na fakt, jak to obecny stan sędziowski SN i zapewne nie tylko jest "niezawisły". Ta niezawisłość okazuje się polega na tym, że jeden z drugim zależny jest od dodatkowej kasy z działalności edukacyjnej. Tu kolejna nasuwa się zmiana. Sędzia będący w stanie czynnym nie powinien mieć prawa prowadzić działalności dydaktycznej, bo tak się to później kończy. KON STY TU CJA. Tak jak lekarze, albo prywatna praktyka, albo w państwowej służbie zdrowia. I wszystko w tym temacie. Postać bez skrupułów.
 • autor
  Szacunek dla prof. Zaradkiewicza, który dąży do realizacji prawa, wynikającego z Konstytucji i ustawy o SN, pomimo żenujących sztuczek niektórych "sędziów", którzy próbują storpedować proces wyboru I Prezesa SN.Mam nadzieję, że osoby, niegodne bycia sędzią SN, zostaną odwołane.
 • Zdumiewające kulisy sprawy szwedzkiego dziecka!
  Wiceminister: Otrzymaliśmy informację, że urzędnicy płyną już promem do Polski. “Szwedzi byli tak bardzo pewni, że to dziecko zostanie im wydane, że otrzymaliśmy nawet informację, że urzędnicy szwedzcy płyną już promem do Polski po to, żeby to dziecko zabrać. Także sprawa była bardzo trudna – do ostatniego momentu się ważyła” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.


  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/499493-tylko-u-nas-zdumiewajace-kulisy-sprawy-szwedzkiego-dziecka

  Ps..Pamiętajmy, że Szwedzi nie wydają zbrodniarzy (Szechter, vel Michnik), zatem my też, zbyt pochopnie, nie powinniśmy wydawać im ludzi, szczególnie niewinnych (dzieci). Nie klękać przed żydokomuszą zarazą. Można tych urzędników aresztować i potem wymienić na Stefana Michnika ! Mam nadzieję, że szwedzcy „urzędnicy” po przybyciu do Polski zostaną poddani co najmniej 2-tygodniowej kwarantannie w jakimś ośrodku odosobnienia. Szwecja to upadłe państwo… Niech wracają wpław. Należy wezwać ambasadorkę Szwecji do MSZ w Polsce i wytłumaczyć jej, że Polska nie jest krajem faszystowskim ani bolszewickim. Bo tylko takie kraje zabierają dzieci rodzicom i oddają je na wychowanie zupełnie obcym ludziom z zupełnie innego kręgu kulturowego. Następnie wręczyć jej nakaz aresztowania Stefana Michnika odesłać ją do Szwecji pierwszym promem, zabraniając powrotu bez wykonania tego nakazu. Może wtedy coś by dotarło do tych ogłupiałych żydokomunistów. Svenssony to tak zadufane w sobie społeczeństwo, a jednocześnie tak wyprane z więzi rodzinnych, że drugiego takiego się nie znajdzie. Podrygują, ale to kwestia czasu, jak zasiedlający ten kraj muzułmanie postawią im but na gardle. Wtedy dopiero się zacznie masowy exodus…

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930