Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
167 postów 30697 komentarzy

Kula Lis

kula Lis 69 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Sąd unieważnił uchwałę o "strefie wolnej od ideologii LGBT".

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest uzasadnienie. Kilkadziesiąt samorządów w Polsce przyjęło uchwały o "strefach wolnych od ideologii LGBT".

Część z nich do sądów zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd unieważnił uchwałę gminy Istebna, a RPO otrzymał teraz uzasadnienie wyroku. 14 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w pierwszej z tych spraw postanowił uznać zarzuty RPO i unieważnić uchwałę gminy Istebna z września 2019 r. RPO otrzymał teraz odpis wyroku. "Po pierwsze owa ideologia LGBT w żaden sposób nie została dookreślona w uchwale. Nie jest to termin na tyle jasny i precyzyjny, a przynajmniej niekontrowersyjny, by można było posłużyć się nim w taki sposób, jak to zostało zrobione w zaskarżonej uchwale, czyli bez doprecyzowania. Stwierdzenie, że gmina będzie strefą wolną od ideologii LGBT rodzi proste pytanie czyli od czego?" czytamy w wyroku. "Termin 'strefa wolna od ideologii LGBT' de facto odnosi się do ludzi z tego grona, bezpośrednio ich dotyka. Tłumaczenie, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość, kiedy nie chce się dostrzec pełnych konsekwencji takich słów" napisał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.                                                                                         
                                                       
https://dorzeczy.pl/kraj/151416/sad-uniewaznil-uchwale-o-strefie-wolnej-od-ideologii-lgbt-jest-uzasadnienie.html                                                  
                                                                                                                                                                          Ps..Uchwały mogą mieć praktycznie dowolną treść - a podkreślenie w uchwale, że chodzi o ideologię (bez względu na to jak to słowo definiować) oznacza, że nie chodzi o ludzi. Kolejną sprawą jest to, że ideologia LGBT weszła do sfery życia publicznego, polityki jak grupa polityczna, tożsamościowa, która niejako wyklucza się ze wspólnoty. Żadna inna grupa ludzi nie prowadzi takiej aktywności politycznej, ideologicznej jak LGBT. Postępowanie LGBT wywołuje reakcję. Jeżeli Sąd Administracyjny nie ma wiedzy na temat ideologii LGBT, to nie powinien wydawać wyroków. To uzasadnienie sądu to przecież bełkot. To pokazuje, że reforma sądownicza jest konieczna. Sąd unieważnił uchwałę, ale nie wie czego ta uchwała dotyczyła. Sąd nie wie co unieważnił. To już nawet nie są kanalie. To śmieszne durnie. Po pierwsze owa ideologia LGBT w żaden sposób nie została dookreślona w uchwale. Siedzą tam młode ASESORKI bez jakiejkolwiek znajomości życia i orzekają. Wiedzą tylko jaką farbę dobrać do włosów. Dlaczego dzieci sędziów się nie uczą? bo wiedzą że i tak będą sędziami.
Stwierdzenie, że gmina będzie strefą wolną od ideologii LGBT rodzi proste pytanie czyli od czego?". Wobec tego sądu nie rozumiem dlaczego "de facto odnosi się do ludzi z tego grona" jeśli to "grono" jest według opinii tego samego sądu nieokreślone, to nie ma tam żadnych ludzi. Sąd jest tu po prostu narzędziem nieokreślonego ale istniejącego "grona" rewolucji nihilizmu. Sąd nie zauważył, że sodomici to są ludzie sodomię uprawiający i o nich nie ma mowy w uchwale, jest tylko mowa w uchwale, że nie ma pozwolenia na pochwałę sodomii. Takie mamy sądy...Nie ma co się dziwić bo sędziowie są integralną częścią środowisk zboczeńców ze "stowarzyszeń" LGBTQ. Czyli mamy sędziów idiotów, pedałów, którzy nie powinni pełnić swojej funkcji, cały świat wie co to jest chora ideologia LGBT, ten tuman nie wie. Czego nazywacie tych pajaców sędziami, oni nimi nie są, to hołota która nie zna prawa, łamie konstytucję, zajmują się sprawami do których nie mają żadnych kompetencji, precz z takimi pajacami którzy naruszają godność i przekonanie obywateli zgodnie z sumieniem i Polską Konstytucją. A na temat tego kundla platformy obywatelskiej towarzysza Bodnara to nawet nie warto splunąć, to zbłaźniony i zadufany buc który nie broni zwykłych obywateli ( ma ich w dupie) a zaciekle broni przestępców, złodziei, aferzystów reprywatyzacji w Warszawie i innych miastach Polski i LGBT którzy naruszają wartości społeczeństwa polskiego. Zboczeńcy z LGBT przeczą teorii ewolucji, według której łączenie się w pary służy przedłużeniu gatunku. Jeżeli chuj w dupie faceta oznacza postęp, to wolę żeby w Polsce panowało zacofanie. LGBT to największa zaraza XXI-wieku i żaden sąd nie zmieni moich poglądów i myślenia. Mogą sobie unieważniać, co chcą ale tego, co myślę, nie są i nigdy nie będą w stanie unieważnić. Ponieważ sądy, zezwalają na parady dewiantów i ich zwolenników, powinna zostać uchwalona ustawa zakazująca takich zgromadzeń. Powody to usprawiedliwiające są dwa. Pierwszym są nagminne podczas takich imprez profanacje, prowokacje skierowane w stronę wierzących oraz nagminne deptanie wrażliwości kulturowej Polaków. Drugi powód to ogromne zagrożenie jakie niesie za sobą propagowanie dewiacji w społeczeństwie. Dziś nikt nie ma wątpliwości , że szerzenie pewnych ideologi jest groźne. Tak jest w przypadku nazizmu czy marksizmu-leninizmu. Podobnie powinien być traktowany genderyzm i to, co z nim związane. Jestem zdania, że jeśli ktoś ma ochotę w swoim domu na ścianie powiesić portret Stalina, czy flagę ze swastyką, to jego sprawa. Uznam oczywiście takiego człowieka za idiotę lub fiksata zafascynowanego przemocą, ale jego dom jego prawo. Podobnie jest z dewiacjami. Można być wobec nich tak długo tolerancyjnym, jak długo nie pojawiają się one w przestrzeni publicznej i praktykowane są w zaciszu domowym. A skoro są siły, które bezczelnie pchają aberracje prze oczy społeczeństwu, powinno pojawić się prawo, które to uniemożliwi. Jakość sądownictwa w Polsce zależy w dużym stopniu od jakości sędziów zasiadających w SN. Obecnie bowiem przyjęła się taka zasada, że w praktyce wyroki zapadające w pierwszej instancji są klepane przez sądy wyższej instancji, gdyż sędziowie nie są zainteresowani wykazywaniu błędów swoich kolegów sędziów orzekających w pierwszej instancji. Dzieje się to również dlatego, że wielu sędziów zasiada równocześnie w obu instancjach, także to również ustawia w szeregu tych sędziów gdyż kij może mieć dwa końce. Natomiast pomimo szeregu popełnionych błędów w sądach sprawach gospodarczych gdzie nie ma kontroli społecznej, kasacja jest praktyczne skutecznie nie możliwa(pomimo dokonanej zmianie , ze wniosek może złożyć prokurator i RPO). Najczęściej bowiem jest tak , że każda wniesiona sprawa trafia do weryfikacji przez jednego sędziego w SN, który najczęściej nie wiadomo dlaczego bezwzględnie odrzuca taką możliwość. Jako uzasadnienie podaje, że nie doszło do większego naruszenia praw, chociaż nie jest sędzią specjalizującym się w sprawach gospodarczych. W praktyce chyba tylko po znajomości tylko około 5% kasacji trafia do rozpatrzenia przez zespół sędziów w SN a więc przez właściwy sąd. To wszystko powoduje że sędziowie orzekający w pierwszej i drugiej instancji mogą w sposób dowolny orzekać na zasadzie własnego widzi mi się, gdyż w praktyce nie podlegają żadnej w praktyce kontroli i merytorycznej ocenie w zakresie jakości orzekania. Niestety często jest to również z winy powołanych biegłych sądowych którzy często nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i za nic nie odpowiadają. Na taki stan rzeczy odpowiadają obecne przepisy które pozwalają na taki stan rzeczy. "Prawo jest dobre, tylko przepisy są złe". Aby zrozumieć zachowanie nadzwyczajnej kasty trzeba wiedzieć jak budowane były struktury sądowe, komu służyły i kto kogo sądy zatrudniały. Dzisiejsi sędziowie to w dużym stopniu to POmioty przybyszy z b. ZSRR tzw.„poP” jako prezent Stalina głównie z pochodzeniem chazarskim, budować komunę w PRLu. Trzeba wiedzieć że przybyszami tymi w ilości około 340 000 obsadzone zostały najważniejsze instytucje w PRLu; bez szkoły i wykształcenia / należy dodać że Stalin nie przysłał arystokracji tylko najgorsza kategorię ludzi; meneli, przestępców i oprychów NKWDzistowskich / zostali oni oficerami w wojsku i aparacie bezpieczeństwa UB, a jak mieli chociaż średnie wykształcenie to zostali nauczycielami, lekarzami, prokuratorami a także też sędziami. Dzisiaj najczęściej pod zmienionymi nazwiskami w znacznym stopniu funkcje sędziów sprawują ich dzieci i wnuki , gdyż przybysze ci wszelkie synekury traktują jako dziedziczne. Ci ludzie jak się wydaje mentalnie nie czują Polski jako ojczyzny, która atawistycznie jest dla nich obca. W tym też należy upatrywać, że Polska dla nich jako ojczyzna istnieje wyłącznie przez pryzmat czerpania korzyści materialnych, a jeżeli następuje ich utrata zaczyna się szkalowanie, współpraca z wrogimi organizacjami Polsce, eskalowanie antypolonizmu i donosy do najróżniejszych organizacji międzynarodowych w tym do Unii i TS, zaś interesy Kraju staja się nieistotne i nieważne. Należy podkreślić, że sądy są jedyną instytucją państwa polskiego, które od 1945 roku nie zreformowały się i pozostaje w nich odium PO-żydobolszewickie, bo trzeba wiedzieć, że nie tylko budowa strukturalna w sądach zaimplementowana została przez b. ZSRR ale i personalna narzucona była przez b. ZSRR. Nawet konstytucja z 1952 r. tchnęła żydobolszewizmem, a ta z 1997 r pisana była w konsultacji z czołowymi żydokomunistami Polski pochodzenia z b. ZSRR niewiele zmieniła, ale dodatkowo nadała kaście nowe przywileje. Chazarski w głównej mierze rodowód kasty dla Kraju skutkuje tym, że wszelkie niezadowolenia, żale kierują do Niemiec w przypadku b. KRS głownie do ambasady niemieckiej i Unii a SN do BGH w Karlsruhe powiem tak daje się zauważyć sentyment Chazarów do Niemców, budowali im kiedyś nawet girlandy jak napadli na Polskę. Wymownym epizodem jest scena z filmu "Wołyń" Chazarzy z girlandami i entuzjazmem witają Niemieckich okupantów, a ci po chwili zaczynają egzekucję i ich wieszać - to tak dla POmiotów chazarskich do przemyślenia czy warto donosić obcym i raportować Polskie sprawy Niemcom - co potwierdza to „Prezes niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) Bettina Limperg, która powiedziała na konferencji w Karlsruhe, że chazarska schlampe, przestępca, alkoholiczka i nieodrodna córusia folksdojczy Gersdorf od dwóch lat sprawozdawała przedstawicielom sądów najwyższych w Europie o tym, co się dzieje w Polsce. Obecny parlament podjął wreszcie próbę reform wymiaru sprawiedliwości. Te próby spotkały się histerycznym oporem zarówno grup interesów beneficjentów okrągłego stołu jak grup przestępczych nie tylko kasty. Cały czas powtarzam, że tę kastę sędziowską należy potraktować bardzo poważnie, to znaczy:
a- likwidacja immunitetu
b- likwidacja tzw. stanu spoczynku i ozusowanie sędziów
c- likwidacja etatów, wprowadzenie kontraktów
d- rzecznicy dyscypliny każdym sądzie, rzecznicy z wyboru, nie będący sędziami.
e- skończyć z rabinacką metodą rozstrzygania spraw
Po wprowadzeniu tego wszystkiego za parę lat sądy będą sądami a nie agendami TVN.
 

  

KOMENTARZE

 • No i co na to cała Polska?
  ockną się dopiero, gdy zobaczą, że jakiś przebrany za kobietę homoseksualista z ustami wymalowanymi szminką całuje ich dziecko w "nagrodę" za dobrą odpowiedź na prowadzonych przez nich zajęciach z seksualizacji ich dzieci w szkole czy nawet już w przedszkolu.
  Przy czym nie zobaczą tego, bo na tych zajęciach nie ma nawet wychowawczyń tych dzieci, a i rodzice mają wstęp wzbroniony na te zajęcia (zresztą czy ich to obchodzi, czego uczą ich dzieci w szkołach?).

  I teraz, jeżeli jakiś rodzic dowie się o tych zboczonych praktykach i pójdzie na skargę, to polski odpowiednik Jugendamtu tzw MOPR (albo jakaś inna zaraza) odbierze takiej rodzinie dziecko, które via dom dziecka zostanie sprzedane światowej siatce pedofilskiej na różnorakie tortury.

  Będą ci rodzice mogli zobaczyć swoje dziecko gdy wpłacą 10tyś dolarów i zalogują się na jednym z tych pedofilskich portali, które relacjonują gwałty na tych dzieciach z pedofilskimi torturami i będą mogli wziąć udział w licytacji na największą torturę zadanym temu dziecku.


  A wszystko zaczyna się od wyroku skargi rzecznika praw obywatelskich na uchwałę samorządu gminy i... obojętności pozostałych gmin i całej Polski...

  Niejeden radny polskich gmin obudzi się, gdy zobaczy ślady rozmazanej szminki na ustach swojego dziecka i dowie się, że to w nagrodę taka dziwna "pani" go pocałowała w usta...

  Przepraszam za dosadność, ale takie SKOŃCZONE DRAŃSTWO kryje się za obojętnością Polaków, ale także za bezkarnością urzędników państwowych łamiących PRAWO BOŻE...

  Oj dostanie się temu światu!...
 • każdy sąd jest niezawisły, i może dowolnie przekręcić prawo według swego widzimisię
  i nie ma na to rady, sądów prawo nie obowiązuje (obowiązuje jedynie z pozoru w postaci drugiej instancji),

  oburzające wyroki powodują, iż sądy nie cieszą się powszechnym szacunkiem,

  taki ustrój wybraliśmy, sądzą nas ci, którymi gardzimy.
 • @Jan Paweł 09:32:19
  A tutaj koniecznie trzeba przeczytać, czym dziecko biorące udział w takich zajęciach może się zarazić :
  https://marucha.wordpress.com/2013/01/31/medyczne-konsekwencje-praktyk-homoseksualistow/

  Ostrzegam przed drastycznymi i wyjątkowo obrzydliwymi treściami

  Ten ruch powinien być ścigany z całą mocą prawa w interesie zdrowia publicznego, bo to jest dopiero prawdziwa pandemia. Skąd ja mogę wiedzieć kto dotykał np klamki w jakimś urzędzie (może własnie w tym Sądzie Administracyjnym w Gliwicach) przede mną?
 • Koniecznie należy obejrzeć to :
  https://www.pch24.pl/ich-prawdziwe-cele
 • @Jan Paweł 09:32:19
  PiS-owi taki rzecznik, który popiera LGBT pasuje. Tu sąd odrzucił skargę rzecznika na uchwałę a rzecznik wniósł od wyroku skargę kasacyjną https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaskarzyl-decyzje-wsa-o-odrzuceniu-skarg-na-uchwaly-anty-lgbt
  Wyborcom chyba wszystko jedno.
 • @autor
  Skoro sąd nie wie co to jest ideologia lgbt to jego psim obowiązkiem jest powołanie biegłych albo odstąpienie od sprawy a nie wydawanie politycznych wyroków.
 • @ Autor - 5*
  DK
  _____________

  No, cóż, jaka władza taka i ideologia, a prawa dyktują zwycięzcy nie zwyciężeni.
  Pozostaje tylko pogratulować Polakatolikom, że od 30 lat wybierają tych samych zwycięzców.
 • Co można zrobić?
  Najprościej i najszybciej

  Skoro żydo-reżimowe sądownictwo stosuje talmudyczną ekwilibrystykę, to należałoby w tym samym sądzie, który unieważnił uchwałę o strefie wolnej od Lgbt, zaskarżyć rząd IIIRP, który wydał Rozporządzenie Rady Ministrów w/s zakrywania ust i nosa w związku z pandemią covid-19 wykorzystując jako podstawę do zaskarżenia art.30 Konstytucji RP:

  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 • Atak na posła Jana Kanthaka. Ostra reakcja Ziemkiewicza
  Prywatność Jana Kanthaka została obrzydliwie zaatakowana przez politycznych pedryli uważa publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.
  Chodzi o informację podaną przez działacza Lewicy Michała Kowalówkę, który napisał na Twitterze, że Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski, rzekomo składał mu przed laty propozycję seksu oralnego. "Po wstrętnych atakach J. Kanthaka wymierzonymi w LGBT+ podjąłem decyzję (nie znoszę hipokryzji i szczucia na mniejszości) o ujawnieniu faktu: przed laty w 2011r. w krk klubie Kitsch Janek - wtedy mi nieznany wielokrotnie i obcesowo nagabywał mnie swoją ofertą seksu oralnego" napisał Kowalówka. Sprawę w ostrych słowach skomentował Rafał Ziemkiewicz, jednocześnie wyrażając wsparcie dla Kanthaka, którego prywatność została według dziennikarza "obrzydliwie zaatakowana przez politycznych pedryli". "Gdyby naprawdę był Kanthak homo, stanowiłby tylko kolejny pozytywny przykład, że homoseksualista może być wartościowym człowiekiem i obywatelem, a nie tylko, jak w ideologii LGBT, popierdoloną ciotą i naturalnym wrogiem społecznego ładu, religii oraz podstaw cywilizacji" ocenił publicysta "Do Rzeczy".
 • @Rzeczpospolita 14:13:16
  A może i o tym jakiś artykuł. Niedawny lot z Rzeszowa do Tel Awiwu z godziny 5:50 rano miał około 20-minutowe opóźnienie. Wszystko przez jednego z pasażerów. Był to ortodoksyjny żyd, który nie zgadzał się na podróżowanie obok kobiety. W tradycji żydowskiej istnieje coś takiego jak polityka segregacji płciowej. Pytanie retoryczne: Co by się stało gdyby jakiś Polak nie chciał usiąść koło żydówki, ciemnoskórej, Azjatki itd.? Do podobnego skandalu doszło w samolocie linii easyJet lecącym z Tel-Awiwu do Londynu. Pasażerka nie mogła zająć zakupionego przez nią miejsca, a wszystko przez siedzącego obok ortodoksyjnego żyda, który nie chciał podróżować obok kobiety. Brytyjska pasażerka pozwała linie lotnicze EasyJet na kwotę 20 tysięcy funtów za to, iż w czasie podróży z Tel-Awiwu do Londynu nie mogła zająć miejsca, które miała wykupione. Kobietę poproszono o jego zmianę na żądanie innego z pasażerów. Tym był ortodoksyjny żyd, podróżujący wraz z synem, który nie chciał siedzieć koło 38-letniej kobiety. Dobór miejsca nie był losowy, a Melanie Wolfson wcześniej dopłaciła do tego, by móc siedzieć przy przejściu. Mężczyzna z synem zajęli miejsce środkowe i przy oknie.
 • @kula Lis 69 15:18:47
  A rządzące sukinsyny każą ścigać mowę nienawiści - ale to my jesteśmy przegrani - przegrywamy tak od 966r.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930